ยังไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า!
Popular
ขนาดรองเท้า

เงื่อนไขและข้อตกลง

  1. รายการสั่งซื้อของคุณจะถูกยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ได้รับการชำระเงิน
  2. Bebekiddy.com ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในกรณีที่ข้อมูลการจัดส่งหรือชำระเงินผิดพลาด
  3. Bebekiddy.com จะรับประกันการส่งสินค้าเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงในระยะเวลา 7 วัน
  4. Bebekiddy.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนคืนสินค้า ยกเว้นในกรณีตรวจสอบได้ว่าสินค้าชำรุดก่อนถึงมือผู้ขนส่ง
  5. Bebekiddy.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ราคา, รายละเอียดสินค้า, และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในรายละเอียด และ/หรือ รูปภาพของสินค้า
  6. Bebekiddy.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้างต้นได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า